Tay nắm gạt nắp chụp vuông TECHNA-901.79.874

1,335,000

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:128x50mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
Compare

Mô tả

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:128x50mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm