Thân khóa CC 72mm-489.10.560

253,000

 Mặt khóa: Inox 304
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, C-C: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Bas khóa: Chất liệu inox 304,kích thước 1.2x42x173mm
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm

Mô tả

 Mặt khóa: Inox 304
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, C-C: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Bas khóa: Chất liệu inox 304,kích thước 1.2x42x173mm
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm