Tay nắm kéo chữ H- 499.68.035

676,830

 Vật liệu: Inox 304
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa kính
  Độ dày cửa: 8-50mm

Mô tả

 Vật liệu: Inox 304
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa kính
  Độ dày cửa: 8-50mm