Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng vuông-903.99.977

704,000

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:125x52mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53X8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
  Tay nắm rỗng
Compare

Mô tả

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:125x52mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53X8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
  Tay nắm rỗng