Tay nắm gạt thiết kế nắp chụp tròn dạng vuông-903.99.977

704,000

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 125x52mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53X8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng

Mô tả

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 125x52mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53X8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng