Tay nắm gạt nắp chụp vuông TECHNA-901.79.874

1,335,000

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 128x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm

Mô tả

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 128x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm