Tay nắm gạt nắp chụp vuông FLASH- 901.76.620

1,359,000

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 130x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm

Mô tả

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 130x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 64X64mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 64X64mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm