Tay nắm gạt nắp chụp tròn LEMANS-901.99.598

3,809,000

 Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 138x54mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm

Mô tả

 Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 138x54mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm