Tay nắm gạt nắp chụp tròn kiểu G1-499.62.673

242,000

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:135x60mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
  Tay nắm rỗng.
Compare

Mô tả

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:135x60mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
  Tay nắm rỗng.