Tay nắm gạt nắp chụp tròn kiểu G1-499.62.673

242,000

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 135x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng.

Mô tả

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 135x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng.