Tay nắm gạt nắp chụp tròn GIAVA-901.79.734

3,654,000

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:131x50mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
Compare

Mô tả

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:131x50mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm