Tay nắm gạt nắp chụp tròn GIAVA-901.79.734

3,654,000

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 131x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm

Mô tả

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 131x50mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 50x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 50x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm