Tay nắm gạt nắp chụp tròn DUNE-901.99.926

3,356,100

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:132x59mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
Compare

Mô tả

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:132x59mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm