Tay nắm gạt nắp chụp tròn BLADE- 901.99.553

3,356,100

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 130x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm

Mô tả

Vật liệu: Đồng thau
  Kích thước đế: 130x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm