Tay nắm gạt nắp chụp tròn BLADE- 901.99.553

3,356,100

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:130x60mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm
Compare

Mô tả

Vật liệu:Đồng thau
  Kích thước đế:130x60mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 52x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 52x8mm(2 miếng)
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:38-45mm