Sen đầu InnoRound

1,100,000

 Sen đầu tích hợp trộn khí
   Dễ dàng lau chùi cặn bám
  Lưu lượng nước: 9 lít/phút
   Sản xuất tại Trung Quốc
Compare

Mô tả

 Sen đầu tích hợp trộn khí
   Dễ dàng lau chùi cặn bám
  Lưu lượng nước: 9 lít/phút
   Sản xuất tại Trung Quốc