Chia sẻ: Tay nắm gạt nắp chụp vuông kiểu chữ nhật-499.62.216

429,000

Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 130x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng.

Mô tả

Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 130x60mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: 38-45mm
  Tay nắm rỗng.