Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu Oval-499.63.801

737,000

Inox 304   Kích thước đế: 140x55mm   Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)   Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng   Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa   Bas khóa: Chất liệu inox 304, kích thước 1.2x42x173mm   Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép   Độ dày cửa: Tối đa là 45mm

So sánh

Mô tả

Inox 304   Kích thước đế: 140x55mm   Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)   Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng   Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa   Bas khóa: Chất liệu inox 304, kích thước 1.2x42x173mm   Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép   Độ dày cửa: Tối đa là 45mm