Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1-499.62.505

660,000

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:260x52x10mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Thân khóa:Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa:65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.
Compare

Mô tả

 Vật liệu:Inox 304
  Kích thước đế:260x52x10mm
  Phụ kiện:Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Thân khóa:Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa:65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa:Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.