Bộ tay nắm nắp chụp tròn kiểu G1-499.62.505

660,000

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 260x52x10mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.

Mô tả

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 260x52x10mm
  Phụ kiện: Nắp chụp tay nắm 53x8mm (2 miếng)
Nắp chụp ruột khóa 53x8mm(2 miếng)
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép
  Độ dày cửa: Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.