Bộ tay nắm đế dài kiểu G-499.62.503

1,045,000

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 260x52x10mm
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa: Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.

Mô tả

 Vật liệu: Inox 304
  Kích thước đế: 260x52x10mm
  Thân khóa: Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 55mm, CC: 72mm, chốt chết xoay 2 vòng
  Ruột khóa: 65mm, 1 đầu vặn 1 đầu chìa với 3 chìa khóa
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa: Tối đa là 45mm
  Tay nắm rỗng.