Bộ tay nắm cửa dạng tròn-489.93.130

217,580

Vật liệu: Inox 304
  Màu hoàn thiện: Màu inox mờ
  Phụ kiện: Cò gió và bas thân khóa màu inox mờ
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa: 35-45 mm
  Đóng gói vỉ ép nhựa.
  Khoản cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 60mm.

Mô tả

Vật liệu: Inox 304
  Màu hoàn thiện: Màu inox mờ
  Phụ kiện: Cò gió và bas thân khóa màu inox mờ
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa: 35-45 mm
  Đóng gói vỉ ép nhựa.
  Khoản cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 60mm.