Bộ tay nắm cửa dạng tròn-489.93.130

217,580

Vật liệu:Inox 304
  Màu hoàn thiện:Màu inox mờ
  Phụ kiện:Cò gió và bas thân khóa màu inox mờ
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa:35-45 mm
  Đóng gói vỉ ép nhựa.
  Khoản cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 60mm.
Compare

Mô tả

Vật liệu:Inox 304
  Màu hoàn thiện:Màu inox mờ
  Phụ kiện:Cò gió và bas thân khóa màu inox mờ
  Loại cửa:Cửa gỗ, cửa thép hoặc cửa nhôm
  Độ dày cửa:35-45 mm
  Đóng gói vỉ ép nhựa.
  Khoản cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khóa: 60mm.