Bộ bas kẹp kính-kính-489.81.100

1,784,970

 Vật liệu: Hợp kim nhôm
  Mã con: 489.81.011; 489.81.021; 489.81.031; 489.81.041
  Loại cửa: Cửa kính, lắp đặt kính-kính
  Độ dày cửa: 8-12mm
  Khối lượng cửa: 80kg

Mô tả

 Vật liệu: Hợp kim nhôm
  Mã con: 489.81.011; 489.81.021; 489.81.031; 489.81.041
  Loại cửa: Cửa kính, lắp đặt kính-kính
  Độ dày cửa: 8-12mm
  Khối lượng cửa: 80kg