Bộ bas kẹp kính-kính-489.81.100

1,784,970

 Vật liệu:Hợp kim nhôm
  Mã con:489.81.011; 489.81.021; 489.81.031; 489.81.041
  Loại cửa:Cửa kính, lắp đặt kính-kính
  Độ dày cửa:8-12mm
  Khối lượng cửa:80kg
Compare

Mô tả

 Vật liệu:Hợp kim nhôm
  Mã con:489.81.011; 489.81.021; 489.81.031; 489.81.041
  Loại cửa:Cửa kính, lắp đặt kính-kính
  Độ dày cửa:8-12mm
  Khối lượng cửa:80kg