Bản lề sàn có chức năng giữ cửa-499.30.114

1,914,880

 Vật liệu: Thân bằng gang, nắp che bằng inox304
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép, cửa kính
  Lực đóng cửa: EN3
  Kích thước: Độ rộng cửa 850-950mm

Mô tả

 Vật liệu: Thân bằng gang, nắp che bằng inox304
  Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép, cửa kính
  Lực đóng cửa: EN3
  Kích thước: Độ rộng cửa 850-950mm